مشاهده همه 16 نتیجه

اردورخوری مسی

۳۰۰,۰۰۰ تومان۳۳۷,۰۰۰ تومان
مشخصات اردورخوری مسی: اردورخوری مسی، تولید شده از بهترین ورق مس با درصد خلوص ۹۹.۹۹۹% . این اردورخوری، به صورت

قهوه جوش مسی پله ای

۳۹۸,۰۰۰ تومان
مشخصات قهوه جوش مسی پله ای: قهوه جوش مسی پله ای، تولید شده از بهترین ورق مس با درصد خلوص

قهوه جوش مسی ساده

۳۹۸,۰۰۰ تومان
مشخصات قهوه جوش مسی ساده: قهوه جوش مسی ساده، تولید شده از بهترین ورق مس با درصد خلوص 99.999% .

گوی مسی

۲۴۸,۰۰۰ تومان
مشخصات گوی مسی: گوی مسی، تولید شده از بهترین ورق مس با درصد خلوص 99.999% . این گوی مسی با

لیوان مسی چکشی

۲۰۲,۰۰۰ تومان
مشخصات لیوان مسی چکشی: لیوان مسی چکشی، تولید شده از بهترین ورق مس با درصد خلوص 99.999% . این لیوان

لیوان مسی خمره ای

۲۳۵,۰۰۰ تومان
مشخصات لیوان مسی خمره ای: لیوان مسی خمره ای، تولید شده از بهترین ورق مس با درصد خلوص 99.999% .

کاسه مسی تیر

۳۶۳,۶۰۰ تومان۷۷۱,۳۰۰ تومان
مشخصات کاسه مسی تیر: کاسه مسی تیر، تولید شده از بهترین ورق مس با درصد خلوص ۹۹.۹۹۹% . این کاسه

شات مسی شاینا

۳۶۰,۰۰۰ تومان
مشخصات شات مسی شاینا: شات مسی شاینا، تولید شده از بهترین ورق مس با درصد خلوص 99.999% این شات مسی،

کاسه مسی غنچه

۱۰۲,۶۰۰ تومان
مشخصات کاسه مسی غنچه: کاسه مسی غنچه، تولید شده از بهترین ورق مس با درصد خلوص 99.999% این کاسه مسی،

کاسه مسی هشت پر

۲۳۳,۰۰۰ تومان
مشخصات کاسه مسی هشت پر: کاسه مسی هشت پر، تولید شده از بهترین ورق مس با درصد خلوص 99.999% گل

بشقاب مسی قلب

مشخصات بشقاب مسی قلب: بشقاب مسی قلب، تولید شده از بهترین ورق مس با درصد خلوص 99.999% این بشقاب مسی،

تیانچه مسی در ۲ سایز

مشخصات تیانچه مسی: تیانچه مسی، تولید شده از بهترین ورق مس با درصد خلوص 99.999% این قابلمه مسی، با عملیات