مشاهده همه 11 نتیجه

شمعدان مسی بلند

۲۳۳,۵۰۰ تومان
مشخصات شمعدان مسی بلند: شمعدان مسی بلند، تولید شده از بهترین ورق مس با درصد خلوص 99.999% . این شمعدان

شمع مسی

۱۲۵,۰۰۰ تومان
مشخصات شمع مسی: شمع مسی، تولید شده از بهترین ورق مس با درصد خلوص 99.999% . این شمعدان مسی، با

گلدان مسی جام

۴۱۸,۵۰۰ تومان
مشخصات گلدان مسی جام: گلدان مسی جام، تولید شده از بهترین ورق مس با درصد خلوص 99.999% . این گلدان

گلدان مسی استوانه ای

۵۰۲,۰۰۰ تومان
مشخصات گلدان مسی استوانه ای: گلدان مسی استوانه ای، تولید شده از بهترین ورق مس با درصد خلوص 99.999% .

جاشمعی مسی

۳۶۰,۰۰۰ تومان
مشخصات جاشمعی مسی: جاشمعی مسی، تولید شده از بهترین ورق مس با درصد خلوص 99.999% . این جاشمعی با عملیات

شمعدان مسی لاله

۴۱۰,۰۰۰ تومان
مشخصات شمعدان مسی لاله: شمعدان مسی لاله، تولید شده از بهترین ورق مس با درصد خلوص 99.999% . این شمعدان

گلدان مسی کوتاه

مشخصات گلدان مسی کوتاه: گلدان مسی کوتاه، تولید شده از بهترین ورق مس با درصد خلوص 99.999% . این گلدان