ارتباط با جویا:

آدرس: کرج، چهارراه طالقانی، برج آرین البرز، طبقه ۱۱

شماره تماس: ۳۲۴۰۱۴۴۲-۰۲۶ ، ۳۲۴۰۱۴۵۴-۰۲۶

۰۲۶-۳۲۴۰۰۱۳۴ ، ۰۲۶-۳۲۴۰۰۳۵۵

ایمیل: info[at]jooyashop.com

کدپستی: ۳۱۳۴۸۹۹۹۶۷

ساعت تماس: ۹ الی ۱۷

فرم تماس