برای ارسال رزومه جهت استخدام در جویا لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید

 

در صورت تایید رزومه، با شما تماس گرفته میشود.

[ARForms_popup id=”102″ bgcolor=”#808080″ on_inactivity=””]